0113209800 office@gds.rs

projekat

Granični prelaz Batrovci

Građevinska direkcija Srbije je upravljala projektom rekontstrukcije i proširenja Graničnog prelaza Batrovci ka Republici Hrvatskoj.

700 miliona RSD
vrednost investicije

O projektu

Radovi na našem najfrekventnijem graničnom prelazu su se odvijali u dve faze, tokom 2016. godine i 2017. godine. Rekonstrukcija je omogućila brži protok robe i vozila, efikasniju kontrolu robe i lica koja prelaze granicu, kao i kvalitetniji rad graničnih službi.

Sagrađeno je 28 novih parking mesta, nove kontrolne kabine i vaga za merenje tereta na ulazu u Srbiju

Dodatna saobraćajna traka u dužini od 700 m na izlazu iz Srbije.

Novih 6 saobraćajnih traka sa kabinama za pregled vozila na izlazu iz Srbije.

Novih 20 parking mesta za teretna vozila na izlaznom terminalu, dve ulazno-izlazne kabine, rampe sa nadstrešnicom za pregled kamiona sa kanalom, garaže za pregled putničkih vozila i objekta carine.

Batrovci – Rekonstrukcija i izgradnja

Građevinska direkcija Srbije je Zaključkom Vlade Republike Srbije bila zadužena da u ime Republike Srbije, preuzme prava i obaveze investitora na izgradnji Graničnog prelaza Batrovci.

Na inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS obezbeđena su sredstva u budžetu u ukupnom iznosu oko 700 miliona dinara za izvođenje radova na rekonstrukciji GP Batrovci. Projekat je uradio Saobraćajni institut CIP, Beograd, a Građevinska direkcija Srbije je upravljala projektom I vršila stručni nadzor. 

O projektu

Radovi na našem najfrekventnijem graničnom prelazu su se odvijali u dve faze, tokom 2016. godine i 2017. godine. Rekonstrukcija je omogućila brži protok robe i vozila, efikasniju kontrolu robe i lica koja prelaze granicu, kao i kvalitetniji rad graničnih službi.

Sagrađeno je 28 novih parking mesta, nove kontrolne kabine i vaga za merenje tereta na ulazu u Srbiju

Dodatna saobraćajna traka u dužini od 700 m na izlazu iz Srbije.

Novih 6 saobraćajnih traka sa kabinama za pregled vozila na izlazu iz Srbije.

Novih 20 parking mesta za teretna vozila na izlaznom terminalu, dve ulazno-izlazne kabine, rampe sa nadstrešnicom za pregled kamiona sa kanalom, garaže za pregled putničkih vozila i objekta carine.

Batrovci – Rekonstrukcija i sanacija

Građevinska direkcija Srbije je Zaključkom Vlade Republike Srbije bila zadužena da u ime Republike Srbije, preuzme prava i obaveze investitora na izgradnji graničnog prelaza Batrovci.

Na inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS obezbeđena su sredstsva u budžetu u ukupnom iznosu oko 700 miliona dinara za izvođenje radova na rekonstrukciji GP Batrovci. Projekat je uradio Saobraćajni institut CIP, Beograd, a Građevinska direkcija Srbije je upravljala projektom I vršila stručni nadzor.

 

Ostali projekti

portfolio

Sunčana strana

Novi Sad

portfolio

Petica

Novi Beograd

portfolio

Zemunske kapije

Beograd, Zemun